Satakunnan pelastuskoirat ry - toiminta

 

Yhdistyksessä on vuonna 2017 hälytysryhmässä parisenkymmentä henkilöä ja toiminta on ollut aktiivista. Harjoittelumme pitää sisällään viikoittaiset tottelevaisuus ja metsälajitreenit. Kuukausittain pyritään järjestämään isompi etsintäharjoitus ja osallistumme myös viranomaisten järjestämiin harjoituksiin. Tämän lisäksi hälytysryhmässä olevien on pidettävä yllä henkilökohtaista osaamistaan koulutuksilla eri osa-alueilta.

 

 

Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu - VAPEPA

 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on perustettu 31.3.1964 muistomerkkinä pikkutytölle, joka katosi Kerä-Siepissä toukokuussa 1963. Tytön etsintää varten kokoontui etsintöjen jatkuessa satoja etsijöitä, jotka suorittivat etsintää 12 päivän ajan. Tytön etsinnät päättyivät tuloksettomina, mutta vain pari päivää etsintöjen päätymisen jälkeen maastosta löydettiin tytön vaate ja vielä samana päivänä hänen ruumiinsa. Näin suuri etsintä sai julkisuutta ja sen aikaansaamana alettiin suunnitella maan kattavaa pelastusorganisaatiota.

 

VAPEPA toimii viranomaisten tukiorganisaationa ja lähtee viranomaisten pyynnöstä mukaan mitä moninaisimpiin tehtäviin (etsintä, ensiapu, ensihuolto, muonitus, viestitys, henkinen tuki jne.). Vuonna 2009 mukana VAPEPA:n toiminnassa oli mukana 49 järjestöä, 1200 hälytysryhmää ja 20 000 vapaaehtoista.  Vuosittain VAPEPA:lle tulee 400 - 500 hälytystä.

   www.vapepa.fi

 

Satakunnan pelastuskoirien hälytysryhmä

 

Jotta voisit kuulua Satakunnan pelastuskoirien hälytysryhmään, sinun pitää sitoutua käyttämään omaa vapaa-aikaasi pyyteettömästi mahdollisiin tuleviin tehtäviin ja sitä ennen sinun täytyy kouluttaa itsesi ja koirasi vaaditulle tasolle.

 

Hälytysryhmän jäsenenä sinun on käytävä läpi seuraavat koulutukset:

 

    VAPEPA:n peruskurssi

    Etsinnän peruskurssi

    Viestinnän peruskurssi

    Ensiapukurssi 1

    Suunnistuskurssi

 

Suositeltavia kursseja ovat myös:

 

    Ensihuollon kurssi

    Henkisentuen peruskurssi

    Etsinnän johtopaikkakoulutus

    Taajamaetsintäkurssi

 

Koiralla pitää olla suoritettuna:

 

   Käyttäytymiskoe (BH-koe) Sekä pelastuskoiratasokoe (PEKO-T), joka sisältää jälkeä, hakua ja hallintaosuuden.

   Lisäksi käyttöönottotarkastus koirakolle (VIRTA).

 

 

Hälytysryhmässä pysyminen

 

Hälytysryhmässä pysymisen edellytyksenä on omien ja koiran taitojen ylläpitäminen ajantasaisina viikoittaisilla harjoituksilla. Edellytyksenä on myös osallistuminen vuoden aikana vähintään 5 omaan, Vapepan tms koulutukseen/harjoitukseen. Näistä vähintään kolmen tulisi olla käytännön etsintäharjoituksia.

 

 

SATAKUNNAN PELASTUSKOIRAT RY - SPEKO

info@satakunnanpelastuskoirat.fi